CEL DZIAŁALNOŚCI

Dziś jednak nie spełniają już one swoich za­dań i uważa się, że nowym wymaganiom lepiej czynią zadość duże jednostki organizacy jne, tj. instytuty, integrujące funkcje dydaktyczne i ba­dawcze. Zapobiega to nie tylko mnożeniu się fa­kultetów, ale też chroni przed podejmowaniem mikroproblematyki. Natomiast uniwersytety dawnego typu (głównie angielskie) kształciły przeważnie elitę umysłową kraju, podczas gdy kształcenie specjalistów traktowały jako funk­cję uboczną. Obecna orientacja zmierza raczej do naśladowania dawnych uniwersytetów fran­cuskich, które po reformie Napoleona (1806 r.) miały charakter dydaktyczny i — z wyjątkiem Paryża — kształciły wysoko kwalifikowanych fachowców. Jednakże tak pojęty cel działalności uniwersytetów dubluje cele wyższego szkolnic­twa zawodowego, tj. politechnik, szkół technicz­nych i różnorodnych instytutów naukowych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)