DLA PIONIERÓW

Cena jednak, jaką społeczność tych „pionie­rów” zmuszona była za ten sukces zapłacić, była dość wysoka: oto po raz pierwszy przeprowa­dzono w obrębie tej społeczności — dotąd zresz­tą bynajmniej nie jednolitej, lecz rzadko anta- gonistycznej — ostrą linię demarkacyjną po­między tymi, których dziś zaliczylibyśmy do „inteligencji technicznej”, i tymi, których okre­śla się mianem „humanistów”: wszystkie poczy­nania tych pierwszych z góry zyskiwały apro­batę, podczas gdy pozycja tych drugich uważana była albo za fałszywą, albo za (co najmniej) dwuznaczną do tego stopnia, że oczekiwano od nich deklaracji zawierających akceptację lub apologię istniejących stosunków. Byłoby błędem pominąć milczeniem przykład z dziejów Polski, tj. kraju, w którym w zbliżo­nej sytuacji doszło także do „mobilizacji” inte­lektualistów.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)