HISTORYCZNY ZARYS

Nie spotykany dotąd rozwój badań nauko­wych zrodził potrzebę refleksji nad ich uwa­runkowaniem, a nauka o nauce — dyscyplina, w której krystalizacji ważną rolę odegrały także badania Marii i Stanisława Ossowskich datują­ce się z lat trzydziestych — okaziała się czymś ważniejszym, niż zdawały się świadczyć o tym jej początki. U schyłku lat sześćdziesiątych stopniowe klarowanie się jej charakteru dopro­wadziło do polaryzacji stanowisk. Oto z jednej strony wytworzył się pogląd, że aby zrozumieć proces rozwoju nauki, wystarczy wyjaśnić jego logiczne i metodologiczne przesłanki, które do­prowadziły do nadania współczesnym proble­mom naukowym ich obecnej postaci; takie sta­nowisko reprezentował — z grubsza rzecz bio­rąc — logik i filozof nauki Karl Popper i jego szkoła.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)