INNY UKŁAD SPRAW

ZRA, Irak i Syria ułożyły te sprawy nieco inaczej: ułatwiono m. in. wstęp na wyższe uczelnie, utworzono wiele nowych zakładów, jednakże stan ogólny nie jest mimo wszystko zadowalający. Około 3/4 wszystkich arabskich studentów studiuje w tych trzech krajach, ale jak dotąd kraje te nie rozumieją wszystkich po­trzeb życia akademickiego. Niektórzy profesoro­wie w ZRA winią za to siebie samych, gdyż po rewolucji 23 VII 1952 r. rząd był bardzo szczo­dry w wydatkach na naukę i uniwersytety. Jed­nakże wskaźniki budżetowe na cele naukowe dydaktyczne dla stale wzrastającej liczby stu­dentów po 1952 r. nie uległy zwiększeniu. Uniwersytet w Jordanii liczy zaledwie kilka lat, ale działa w warunkach o wiele lepszych niż którykolwiek z instytutów narodowych w ZRA, Iraku, Syrii czy Libanie. Odrębną kategorię sta­nowią: Uniwersytet Amerykański w Bejrucie, Kairze oraz nowe uczelnie Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej, gdzie wynagrodzenia są godziwe. Ale te wymienione zakłady łącznie kształcą mniej niż 2% wszystkich arabskich studentów.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)