MIANO MAŁEJ NAUKI

Warto jednak przypomnieć, że Condorcet miał stale przed oczyma to, co dziś określa się mianem „małej nauki”, tj. myślał takich badaniach naukowych, których koszt nie wymagał aż tak gigantycznych wydatków, że pomoc ze strony państwa stawała się koniecz­nością. Przewidywał jedynie skromne stosunko­wo subsydia na korespondencję, podróże i kwe­rendy i nie wyobrażał sobie, że nasilanie się fali rewolucyjnej tak szybko zrodzi problem aktual­ny do dnia dzisiejszego: układu stosunków po­między państwem a społecznością uczonych. Był to bardziej skomplikowany wariant tego same­go problemu, który starał się rozwiązać Sprat, a odmienność okoliczności, w jakich rozgrywał się pierwszy bodajże akt dramatu nowożytnej nauki, sprawiła, że problem ten ujawniony zo­stał brutalnie i z całą otwartością.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)