NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Lecz wtedy właśnie pojawiło się na are­nie międzynarodowej pierwsze państwo socjali­styczne, a wraz z nim kształtować się zaczął nowy typ społeczności uczonych. Tego Renan nie przewidział, lecz warto pamiętać, że rok 1848, w którym pisał on swą książkę dotyczącą przyszłości nauki (wydał ją dopiero w 1890 r.), był równocześnie rokiem pojawienia się Mani­festu komunistycznego anonsującego te zmiany, których analiza związana jest już z dniem dzi­siejszym.Różnorodne przemiany strukturalne społecz­ności uczonych doprowadziły do skrystalizowa­nia się w XIX w. dwóch ich zasadniczych ty­pów:     profesorskiego” (tj. pedagogicznego) i „akademickiego” (tj. badawczego), pomiędzy którymi jednak granica była dość płynna, jako ze wielu badaczy oddawało się działalności pe­dagogicznej, a wielu pedagogów odnosiło zasłu­żone sukcesy badawcze.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)