POLITYKA NAUKOWA

Rene­sans przyniósł kompromisowe rozwiązanie dy­lematu, tj. postulat powiązania refleksji z: dzia­łalnością: humaniści stwierdzali, że filozof nie rodzi się po to, aby spędzał czas w melancholij­nej zadumie, lecz przeciwnie: winien brać czyn­ny udział w trudach życia codziennego. Reali­zował te wskazania Machiavelli, kiedy po cało­dziennym wykonywaniu swych obowiązków sekretarza florenckiej rady miejskiej pogrążał się co dzień wieczorem przez kilka godzin w lekturze, aby znaleźć odpowiedź na interesu­jące go kwestie życia codziennego. Z tych właś­nie doświadczeń i refleksji zrodził się jego Książę, napisany w 1513 r., a ogłoszony po­śmiertnie w 1532 r., pierwszy traktat o technice zdobycia i utrzymania władzy pojmowanej ja­ko sztuka rządzenia ludźmi.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)