PROROCZE SŁOWA

Potwierdzają się więc pro­rocze słowa, jakie przed kilkudziesięciu laty wypowiedział zmarły w 1946 r. angielski my­śliciel Herbert G. Wells, że historia ludzkości w coraz większej mierze przybiera postać wy­ścigu pomiędzy oświatą a katastrofą. Trzeba też przy okazji przypomnieć, że w wielu krajach Trzeciego Świata granica między polityką nau­kową a polityką oświatową jest płynna, gdyż nierzadko ważniejsze są tam problemy związa­ne z alfabetyzacją niż z programowaniem badań naukowych uniwersytetów lub instytutów ba­dawczych. Niemniej jednak, począwszy od kon­ferencji w Lagos, która odbyła się w 1964 r., można bez wątpienia dostrzec odrębność kwestii związanych z długoterminowym programem rozwoju nauki w krajach afrykańskich, który później został nazwany Planem Lagos.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)