PRZYROST ILOŚCIOWY

Jest rzeczą charakterystyczną, że przyrost ilościowy w obrębie zawodów „nauko­wych” jest najwyższy i tylko zawody „technicz­ne” mogą tu wchodzić w grę jako konkurujące. I tak np. podczas gdy w Związku Radzieckim w 1926 r. ilość pracowników nauki i wykładow­ców wyższych uczelni wynosiła 14 tysięcy, w ro­ku 1956 było ich 231 tysięcy. Odpowiednie cy­fry dla nauczycieli wynoszą 381 tysięcy i 2 mi­liony 80 tysięcy, a dla studentów — 168 tysięcy i 1 milion 178 tysięcy. W Stanach Zjednoczo­nych ilość pracowników nauki łącznie z wykła­dowcami wyższych uczelni w 1930 r. wynosiła 93 tysiące, a w 1950 r. — 488 tysięcy; w tym samym czasie ilość nauczycieli z 1 miliona 106 tysięcy wzrosła do 1 miliona 276 tysięcy, zaś ilość studentów odpowiednio z 1 miliona 101 ty­sięcy do 2 milionów 659 tysięcy.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)