W CELU PROWADZENIA BADAŃ

Inaguracyjne posiedzenie odbyło się w marcu 1880 roku. W lutym bowiem tego sa­mego roku nastąpiło silne trzęsienie ziemi w rejonie Zatoki Tokijskiej; wyrządziło ono wie­le szkód w okolicach Jokohamy, gdzie mieszka­ło wielu profesorów zagranicznych. Fakt ten był jedną z przyczyn powołania wspomnianego wy­żej Stowarzyszenia Sejsmologicznego, mającego na celu prowadzenie badań naukowych w za­kresie trzęsień ziemi. Najważniejszą osobą w Stowarzyszeniu był Anglik J. Milne, profesor geologii i górnictwa w Wyższej Szkole Inżynie­ryjnej w Jokohamie w latach 1875—1895 Dru­gie posiedzenie Stowarzyszenia odbyło się 26 kwietnia 1880 r.; przygotowany został wówczas raport na temat opracowanego przez profesorów Ewinga i Graya modelu sejsmografu.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)