W OBLICZU POTRZEB

Nie trzeba wreszcie za­pominać o tym, że z ich grona rekrutują się naj­częściej nauczyciele, tj. ludzie doskonalący naj­doskonalszy spośród znanych instrumentów ba­dawczych —- umysł człowieka.Tak więc w obliczu potrzeb nowożytnego pań­stwa społeczności uczonych spełniają wiele funkcji, dwie jednak z nich wysuwają się obec­nie na czoło: troska o dostarczenie krajowi po­żytków płynących z wysokiego poziomu nauki techniki oraz konieczność rozwijania wymiany myśli z innymi (krajowymi i zagranicznymi) ośrodkami naukowymi, co w teraźniejszych wa­runkach jest po prostu niezbędne dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu każdej społeczności. Obie te funkcje — ważne, lecz bynajmniej nie jedyne — w taki czy inny sposób muszą być ste­rowane przez odpowiednie instytucje państwo­we, jeżeli obecna generacja pragnie — jeszcze przed swym ustąpieniem — uniknąć surowego werdyktu następnej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)