WOKÓŁ POJĘCIA

Coraz większa częstotliwość posługiwania się pojęciem „społeczności uczonych” nie wpły­wa dodatnio na jego klarowność. Jest tak tym bardziej, że używamy nieraz  pojęć zbliżonych do te­go, które mamy na myśli, lecz bynajmniej nie identycznych. Piszemy np. lub mówimy o   „wspólnocie uczonych” lub o „intelektuali­stach” w ogóle, zamiast o tych ludziach, którzy zajmują się nauką; a i to „zajmowanie się nau­ką” niezbyt precyzyjnie określa interesującą nas grupę społeczną, podobnie zresztą jak i bardziej ścisłe sformułowanie, że chodzi o intelektuali­stów „oddających się zajęciom naukowym”.Trzeba więc uciec się do takiego wmontowa­nia pojęcia społeczności uczonych w kontekst innych pojęć, aby zyskało ono na jasności lub też raczej: aby straciło przynajmniej część tej wieloznaczności, która je obciąża.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)