WSPANIAŁA PRZYSZŁOŚĆ

I tak np. wspaniała przeszłość in­dyjskiej kultury intelektualnej sprawia, że tra­dycyjny w tym kraju typ mędrca okazał się niebywale żywotny, co nie pozwala na oddziele­nie naukowych i religijnych wątków myślenia; natomiast w krajach afrykańskich więzy łączą­ce uczonego z jego rodzimym środowiskiem są zazwyczaj znacznie luźniejsze niż te, które łączą go z ośrodkiem europejskim lub amerykańskim,jakiemu zawdzięcza swe wykształcenie. Do tych trudności dołączają się inne, odmiennej natury, np. błędne pociągnięcia dotychczasowej polityki naukowej, a głównie nadmierna skłonność do administrowania nauką oraz związana z nią biu­rokracja uczelni i instytutów badawczych, kło­poty finansowe (niskie płace) oraz językowe (konflikty między językami plemiennymi, ofi­cjalnymi oraz światowymi, tj. francuskim i an­gielskim).

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)