WYSTARCZAJĄCE BADANIA

Z drugiej strony jednak stanowisko ta­kie wydało się błędne tym, którzy podkreślali wagę zarówno psychologicznego, jak i socjolo­gicznego uwarunkowania rozwoju nauki, co zna­lazło wyraz w opozycji T. S. Kuhna, autora kil­ku znanych książek z zakresu metodologii i hi­storii nauki. W odróżnieniu od Poppera, który uważa, że badania filozoficzno-metodologiczne są wystarczające dla wyjaśnienia współczesnego stanu badań naukowych, Kuhn twierdzi, że oprócz tego trzeba znać zarówno hierarchię war­tości, jaką akceptuje uczony, jak i inwestycje stwarzające organizacyjne ramy rozwoju nau­ki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)