Z INICJATYWY

W takiej sytuacji z inicjatywy Poppera do­szło do zwołania w 1965 r. w Londynie między­narodowego sympozjum, którego owocem była książka pt. Criticism and Growth of Knowledge (Cambridge 1970). Kuhn odpowiedział na argu­menty swych przeciwników w posłowiu do dru­giego wydania swej książki o strukturze rewo­lucji naukowych, które ukazało się w Londynie w 1970 r.  Nie ulega wątpliwości, że w atmosfe­rze tego sporu wzrosło zainteresowanie zarów­no historią nauki i jej organizacją, jak i tym wszystkim, co wiąże się ze strukturą i działal­nością różnych naukowych instytucji; dlatego właśnie inicjatywa Sekcji Historycznej, wspom­nianej na wstępie Międzynarodowej Unii, nie była przypadkowa, podobnie jak podjęcie jej przez inine instytucje zajmujące się koordynacją badań naukowych w skali światowej, w ich licz­bie zaś przede wszystkim przez UNESCO.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)