ZAINTERESOWANIE SPOŁECZNOŚCIAMI

Przedstawione wyżej zainteresowanie społecz­nościami uczonych ze strony organizacji między­narodowych służyć może jako argument w pró­bach rozstrzygnięcia sporu Popper—Kuhn na rzecz stanowiska, które w szerokiej mierze uwzględnia społeczne uwarunkowanie rozwoju nowożytnej nauki. Już w najbliższej przyszłoś­ci pogląd ten może mieć ważne konsekwencje: oto obok tradycyjnie już uznawanych dyscyplin tworzących dwa działy Unii — tj. obok historii i filozofii nauki — coraz większe znaczenie zy­skują badania nad racjonalną polityką naukową; wszystko zdaje się wskazywać na to, że ona wła­śnie będzie niedługo wierzchołkiem trójkąta, w obrębie którego dokonuje się integracja badań nad nauką, i że jako trzecia sekcja Unii stanie się ona najpierw pełnoprawnym, a w niedalekiej przyszłości dominującym być może partnerem dwóch już istniejących Sekcji: Historycznej i Fi­lozoficznej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)