ZAPOBIEGANIE BRAKOM

Nie jest to mało, lecz najwyraźniej nie wystarcza tam, gdzie trzeba nie tylko popierać prace już podję­te, lecz inicjować i finansować nowe. Tym bra­kom zapobiec miały różnego rodzaju fundacje prywatne, które w pierwszych latach XX w. powstawały przede wszystkim w Stanach Zjed­noczonych, a wśród nich głównie Carnegie In- stitution (1902) i Rockefeller Foundation (1913), i dziś jeszcze stanowią w tym kraju potężną siłę (jest ich tam z górą 200) w odróżnieniu od Fran­cji i Anglii, w których ta forma finansowania badań nie znalazła uznania. Te dwa kraje po­szły inną drogą, gdyż powiązano w nich polity­kę naukową i oświatową państwa (tj. najpoważ­niejszego mecenasa) z istniejącymi lub powsta­jącymi ośrodkami badań naukowych, których zarząd spoczywał w rękach uczonych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)